Bearbetning av natursten och tillverkning av naturstensprodukter Kök o badrumsbänkar

Diskhoar

n1NATUR/KOMPOSITSTEN – Planlimmad
Planlimning:

Planlimmad diskho: Diskhons kant är synlig.
Diskhon är inte 100 % platt, så det kan förekomma ojämnheter i kanten.
OBS!! Diskbänkens kant, och ev. avställningsyta, kan ta plats under bänkskivan.

n2NATUR/KOMPOSITSTEN – Underlimmad
Underlimning:

Underlimmad diskho: Hela bänkskivans tjocklek är synlig. Kanten profileras och poleras.
Tänk på att diskhons kant och ev. låda tar upp plats under bänkskivan och för porslinsdiskho kommer skivan att gå ut över diskhons kant.
OBS!! P.g.a toleranser för porslin är överhänget inte lika.

n3NATUR/KOMPOSITSTEN – Underfräst
Underfräsning:

Underfräst diskho: Kanten är synlig ca 50 % av skivans tjocklek och profileras och poleras.
Tänk på att diskhons kant och ev. låda kan ta plats under bänkskivan och för porslinsdiskho kommer skivan att gå ut över diskhons kant.
OBS!! P.g.a toleranser för porslin är överhänget inte lika.

 

strandnordiclavabodecosteelfrankeblancointra