Bearbetning av natursten och tillverkning av naturstensprodukter Kök o badrumsbänkar

MATERIAL

Vi använder huvudsakligen 2 och 3 cm tjocka stenskivor men det går att beställa skivor med annan tjocklek efter kundens önskemål. Storleken på råskivor är mellan 1,2 x 3,0m.

Det finns olika sätt att bearbeta stenytan: vi använder olika polerings- eller slipningsteknik. Vi väljer den bästa behandlingstekniken utifrån produktens syfte och användning.

GRANIT

Granit kan användas både inomhus och utomhus. Granit är ett naturmaterial som skiftar i utseende från gång till gång. De flesta sorter skiftar dock inte nämnvärt i utseende. När det gäller vissa granitsorter så förekommer det stick (sprickor). Det är naturligt för vissa sorter och försämrar inte kvaliteten. I alla granitsorter finns det porer (hål) i ytan. I en del graniter finns det mycket och i en del knappt något. Det försämrar dock inte kvaliteten. Granit är till skillnad från marmor och
kalksten ett mycket tätt material.

KALKSTEN / MARMOR

Marmor används huvudsakligen inomhus. Marmor och kalksten har karbonatmineral (kalcit) som huvudmineral och båda stensorterna har likartade tekniska egenskaper. Marmor och kalksten är båda känsliga för syror som kan etsa och ge märken i stenen.

KOMPOSIT

Komposit är ett industriellt framställt stenmaterial som till stor del liknar granit, men med en helt tät ytstruktur. Trots att kompositen är värmetålig bör den inte utsättas för värmechocker. Man bör därför vara försiktig med att ställa heta grytor och kastruller direkt på stenen. Att skära direkt på stenen avråds. För den dagliga skötseln används en vanlig disktrasa med lite diskmedel på.