Bearbetning av natursten och tillverkning av naturstensprodukter Kök o badrumsbänkar

Diskhoar

Det finns olika sätt att montera din diskho. Diskhon kan nedfällas (ovanpåliggande), planlimmas, underlimmas eller underfräsas.  Det är viktigt att man väljer rätt monteringsätt för vald diskho.

 

n1Planlimmad/Planmonterad

Diskhons kant är synlig. Används när man vill att övergången mellan bänkskiva och diskho skall flyta ihop så mycket som möjligt. Själva diskhon sätts fast i bänkskivan ovanifrån genom att den sänks ner i ett exakt urfräst spår som gör att diskhon kommer i precis samma nivå som själva bänkskivan. Används mest för att skydda stenkanter vid diskhon. Eftersom diskhon är aldrig 100 % platt kan det förekomma ojämnheter i kanten. Inte alla diskhoar går att planmontera på diskbänken, därför skall man se till att man väljer rätt bland ett brett sortiment av dishon.                                               OBS!! Vid planlimning kan man inte göra avrinningsräfflor.

 

n2Underlimmad /Undermonterad

Om du vill att bänkskivans material ska synas så mycket som möjligt kan du välja att lägga vasken helt under bänkskivan. Många anser att detta val är praktiskt och designmässigt ger ett stiligt och modernt intryck. Med en underlimmad diskho är det enkelt att dra ner vatten och smuts som har hamnat på din bänkskiva i diskhon men du riskerar att slå i kanten med glas och porslin.  Tänk på att diskhons kant och ev. låda tar upp plats under bänkskivan och för porslinsdiskho kommer skivan att gå ut över diskhons kant. OBS!! P.g.a toleranser för porslin är överhänget inte lika.

 

n3Underfräst

Med den metoden fräser man bort en del av bänkskivans tjocklek runt urtaget och underlimmar sedan diskhon. På så sätt hamnar diskhon lite högre upp i bänkskivan än en underlimmad diskho. Kanten är synlig ca 50 % av skivans tjocklek och profileras och poleras.
Tänk på att diskhons kant och ev. låda kan ta plats under bänkskivan och för porslinsdiskho kommer skivan att gå ut över diskhons kant.
OBS!! P.g.a toleranser för porslin är överhänget inte lika.

 

Dessutom finns det möjlighet att  montera diskhon ovanpå bänkskivan som är det enklaste och billigaste sättet att montera en vask. Man kapar ut ett hål i bänkskivan och fäller ner diskhon. Med detta monteringsalternativ hamnar diskhons kant ovanpå bänkskivan. Kvalitets- och funktionsmässigt finns det dock bättre lösningar, eftersom diskhons kant gör den svår att hålla ren och torr.

Tänk på vilken sorts kök du skall installera och vilken stil du vill ha innan du bestämmer dig för om du skall ha en underlimmad diskho, en planlimmad diskho en underfräst diskho eller en ovanpåliggande diskho.

 

 

Här har vi samlat länkar till leverantörer av diskhoar. Klicka på länkarna och hitta diskho du önskar så fixar vi resten!

 

 

blancofrankeintra

lavabo

 

strand

nordicdecosteel

x