Bearbetning av natursten och tillverkning av naturstensprodukter Kök o badrumsbänkar

Färg och mönster på olika stensorter

Marmor

Granit

Komposit (Technistone & Silestone)

 

 

Kalksten