Bearbetning av natursten och tillverkning av naturstensprodukter Kök o badrumsbänkar

Färg och mönster på olika stensorter

Marmor

Granit

Kvartskomposit Technistone, Ceasarstone & Silestone

 

Kalksten

 

Då olika skärmar och individuella skärminställningar påverkar färgåtergivning kan vi inte garantera att färgnyanserna på sten stämmer överens med de bilder som visas. Dessutom är granit, marmor och kalksten naturprodukter som varierar dess färg, struktur, flammighet, slöjor och ådring även hos samma stensort, beroende på var man är i berget och bryter. Som innebär att din bänkskiva alltid kommer skilja sig från andra i samma material, och är mycket unik. I vår butik finns det varuprov och produktexempel som visar produktens egenskaper, färg samt stenytans utseende efter bearbetning. Eftersom natursten kan variera i färg och mönster, kan det finnas skillnader vad det gäller färg, mönster och struktur mellan produktexempel och slutlig produkt, vilket ej gör grund för reklamation.

CHAT