Bearbetning av natursten och tillverkning av naturstensprodukter Kök o badrumsbänkar

MATERIAL

Vi använder huvudsakligen 2 och 3 cm tjocka stenskivor men det går att beställa skivor med annan tjocklek efter kundens önskemål. 

Det finns olika sätt att bearbeta stenytan: vi använder olika polerings- eller slipningsteknik. Vi väljer den bästa behandlingstekniken utifrån produktens syfte och användning.

GRANIT

Granit kan användas både inomhus och utomhus. Granit är ett naturmaterial som skiftar i utseende från gång till gång. De flesta sorter skiftar dock inte nämnvärt i utseende. När det gäller vissa granitsorter så förekommer det stick (sprickor). Det är naturligt för vissa sorter och försämrar inte kvaliteten. I alla granitsorter finns det porer (hål) i ytan. I en del graniter finns det mycket och i en del knappt något. Det försämrar dock inte kvaliteten. Granit är till skillnad från marmor och kalksten ett mycket tätt material.

Granit är ett mycket tåligt och lättskött material som tål de flesta kemikalier som finns i ett hushåll. Granit är således mycket lämpligt att använda i badrum, kök samt andra utsatta områden. Granit består av hårda silikatmineraler, och stenens färg och textur styrs av sin unika sammansättningen av dessa. En del mineraler är millimeterstora och andra kan bli flera centimeter.  Då granit är en naturprodukt varierar dess färg, struktur, flammighet, slöjor och ådring även hos samma stensort, beroende på var man är i berget och bryter. Som innebär att din bänkskiva alltid kommer skilja sig från andra i samma material, och är mycket unik.

KALKSTEN / MARMOR

Marmor och kalksten används huvudsakligen inomhus. Marmor och kalksten har karbonatmineral (kalcit) som huvudmineral och båda stensorterna har likartade tekniska egenskaper. Marmor och kalksten är båda känsliga för syror (rödvin, citron, ketchup, kolsyrad läsk m.m.) som kan etsa och ge märken i stenen, men det påverkar inte stenens hållfasthet utan kan endast orsaka kosmetiska skador.

 Behandlad kalksten är ett praktiskt och otroligt vackert material att använda som utsmyckning i hemmet. Det slitstarka materialet i kombination med dess tidlöshet gör att kalksten lämpar sig alldeles utmärkt för flera olika stilar. Kalksten är en vacker natursten som har ett starkt historiskt uttryck. Fossiler är ett vanligt kännetecken som ger materialet mer liv och en förnimmelse om det djur- och växtliv som fanns när berget bildades. Frekvensen av fossil varierar i bergets olika lager, således förekommer de i varierande grad. Ådror av kvarts förekommer naturligt i kalksten. Dessa var för miljoner år sedan sprickor i materialet som naturen har fyllt igen och lagat med kalcit. Stenen är extremt hållbar vid dessa ådror. Tillsammans med fossil tillför kvartsitådrorna ytterligare en unik, naturlig signatur i kalkstenen.

Marmor är en natursten som utmärker sig med sin unika färg och mönster. Marmor har vackra naturliga färgskiftningar som varierar och detta gör det möjligt att framställa skivor som är unika i sitt slag. Marmor är ett vackert material som lämpar sig till bänkskivor i kök och badrum. Beroende på stensort kan det förekomma glasådror, kristaller, små matta partier och gropar i stenens yta, vilka är en del av stenens karaktär och är inget fel.

KOMPOSIT

Komposit är ett industriellt framställt stenmaterial som till stor del liknar granit, men med en helt tät ytstruktur. Den består av en blandning mellan kvartssten, lim och färgämnen. Dessa pressas tillsammans, och ger en mycket slitstark yta som är tålig mot fläckar och repor. Trots att kompositen är värmetålig bör den inte utsättas för värmechocker. Man bör därför vara försiktig med att ställa heta grytor och kastruller direkt på stenen. Att skära direkt på stenen avråds. För den dagliga skötseln används en vanlig disktrasa med lite fönsterputs. Då komposit tillverkas industriellt har de inte samma naturliga variationer som natursten, men eftersom man färgsätter komposit får man många valmöjligheter vid färgval av bänkskiva. Från helvita till helsvarta och allt däremellan, och det går även att få komposit som liknar natursten.