Bearbetning av natursten och tillverkning av naturstensprodukter Kök o badrumsbänkar

KÖPVILLKOR

Offert

Offerten gäller 60 dagar från och med offert datumet.
Det kan tillkomma prisändringar efter att mätningar är gjorda. Justerad prisoffert skickas till kund inom 3 dagar efter att måttagning är gjord.

Beställningsbekräftelse

Beställningen skall skriftligt meddelas av kunden samt förskottsbetalas 50 % av beställningens värde. Om parterna ej träffar någon specialöverenskommelse, gäller Apeia Granit’s vanliga försäljningsvillkor.

Butik och utställning

I vår butik finns det varuprov och produktexempel som visar produktens egenskaper, färg samt stenytans utseende efter bearbetning. Eftersom natursten kan variera lite i färg och mönster, kan det finnas små skillnader vad det gäller färg, mönster och struktur mellan produktexempel och slutlig produkt.

Sten har skapats och formats av naturen där den finns i olika variationer och nyanser. I Carrara marmor finns det små luftbubblor, de ser ut som ljusa prickar eller små hål i stenytan. Små prickar och hål som inte går att polera bort finns även i graniten, där belysningen påverkar dess synlighet.

Ritningar

Kunden kan komma med egna ritningar och mallar för arbetsytor. Dessa mallar måste i samråd med kund godkännas för att vi skulle kunna garantera hög tillverkningskvalité på slutprodukt.

Vi föredrar mallar som är gjorda av hårt material. Mallar som är gjorda av papp, kartong eller annat mjukt material använder vi enbart om kunden står för alla risker angående produktfel som uppstår på grund av att mallen ändrat sin form eller mått.

Markera på mallen vilka sidor av bänken som skall vara synliga och vilka bänksidor som står mot varandra. Även alla mått och önskade hål skall vara markerade på mallen/ritningen.

I fall ni beställer mallar och ritningar från oss, vilket vi gärna bistår med, skall mätbara ytor vara städade och fria från föremål, verktyg, byggskrot mm som hindrar och försvårar jobbet vid mätning. Om dessa villkor inte är uppfyllda och att mallar inte kan tas vid måttagningen, måste vi debitera 1500 sek för återbesök.

Exakthet i behandlingsteknik

Följande små avvikelser är tillåtna och accepterade vid behandling av stenskivor (enl. Svensk stenindustri):
Ett 90gradigt hörne +/- 2%
böjning +/- 2%
Tjocklek +/- 3 mm vid samma sändelse. Sidor som står mot varandra slipas så att det ser jämnt ut.
Storleken på punkt +/- 3 mm
Urtag för vattenkran +/- 3 mm längd och bredd
Centerlinje för diskho (CC) +/- 3 mm
Urtag för diskho +/- 2 mm

Urtag för spishäll +/- 0-3mm. OBS! Leverantörer rekommenderar ca 3 mm (silikonfylld) fog mellan spishäll och stenbänk, annars gäller inte garanti då risken finns att spishällen går sönder. Dessa avvikelser gäller i fall möbelstommar är rätt monterade och väggar/golv raka. Avvikelser kan bli större om väggar inte är raka eller möbelstommar är dåligt monterade.

Betalningsvillkor

Köparen betalar 50 % i förskott vid beställningstillfället. Resterande belopp skall betalas efter att produkten är installerad/överlämnad till köparen. Betalning av varor sker mot faktura. Betalningsvillkor för avtalskunder är 10dagar netto efter utförd installation. Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta på 0,5 % per dag. Varan är säljarens egendom tills den är slutbetald.

Transport och leveranstider

Produktleverans sker enligt avtalet och parternas överenskommelse.
Skulle den avtalade beställningen vara försenad över 6 veckor har köparen rätt till skadestånd, upp till 20 % av produktens värde eller rätt att säga upp avtalet.
Är leverans av varan till kunden ej möjlig pga begränsad framkomlighet eller annan omständighet (köparen kan ej ta emot varan mm) avslutas transporten. Ny transport bekostas av kunden.

Installation

Vår offert innehåller kostnaden av installationsmaterial samt -verktyg. Information som är viktig för installation (vilken våning, om det finns hiss, mått på ytterdörrar/fönster, samt mått som behövs för installation av köksbänkar/diskho mm) skall ombesörjes av kunden innan offert kan ges.

För att installationen skall gå bra och smidigt behövs följande:
Att det måste finnas bra underlag för arbetsbänkar. En rak yta, max 3mm böjd.
Att kunden har informerat om behov av installation av diskho, spishäll mm i god tid innan planerad installation.
Att kunden ser till att kakelplattor ej hindrar installation.
Att arbetsytor/bänkar av annat material installeras efter att stenbänkar är installerade.
Att Arbetsplatsen är städad och förberedd för installation.
Att kunden finns på plats vid installationstillfälle. Det kan uppkomma frågor ang. installation mm, kunden skall godkänna installation och skriva på följesedel/besiktngsprotokoll.
Följande räknas ej som installation (skall avtalas separat): golvskydd, elinstallationer, vvs-arbeten, montering av element, vattenkran, diskho, installation av fogmassa, tätning mellan arbetsbänk och kakelplattor, nedmontering av gamla arbetsbänkar.

Reklamation och garanti

Köparen skall vid leverans kontrollera om levererad produkt och produktkvalité stämmer med beskrivningen i beställningen. Det är viktigt att köparen informerar säljaren ang. eventuella produktfel, avvikelser i kvalité eller felaktiga mått omedelbart efter att man upptäckt sådana fel. Vid tillverkningsfel kommer säljaren att stå för eventuell reparationsåtgärd eller ersättningsvara. Vid tillfällen då felet lätt kan åtgärdas av köparen och denne är villig att göra så, minskas försäljningsbeloppet enligt köparens utlägg.

Vid överlämnandet/installationen av varan skriver båda parter på besiktningsrapport/följesedel.

Force Majore

Oförutsedd, extraordinär händelse såsom brand, översvämning, elavbrott, försening av tåg, transportbåt eller andra transportmedel, importförbud, naturkatastrof, krig, driftstopp i verktyg/maskin mm som man ej kan förutse som omöjliggör fullgörandet av ingångna avtal. Vid eventuella tvister skall parter försöka lösa dessa via fredliga samtal. Om överenskommelse ej nås, skall ärendet avgöras av allmän domstol.